سامانه الواستاد

استاد سامانه الواستاد

محل سکونت : تهران

کارشناسی / مدیریت بازرگانی

امتیاز استاد : 205

رتبه در بین اساتید : 11

تجربه کاربری : 10

اشتراک گذاری پروفایل استاد

مشاوره و راهنمایی

62918