گزینش شده توسط الواستاد
الهام السادات  سیدعلی

استاد الهام السادات سیدعلی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / برنامه ریزی توسعه

امتیاز استاد : 255

رتبه در بین اساتید : 101

تجربه کاربری : 5

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
گردشگری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000