گزینش شده توسط الواستاد
سیدرضا پورطراح

استاد سیدرضا پورطراح

محل سکونت : تهران

محدوده : همه مناطق تهران

کارشناسی ارشد / حقوق

امتیاز استاد : 550

رتبه در بین اساتید : 1075

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
حقوق مدنی
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
آئین داد رسی مدنی
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
دروس حقوق
مقطع :
دروس تخصصی حقوق
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

62918