آموزش معماری

گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
مینا جهانشاهی

استاد مینا جهانشاهی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه غرب و اندیشه

کارشناسی / معماری

نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محمود جاوونی

استاد محمود جاوونی

محل سکونت : ری

کارشناسی / تکنولوژی عمران-عمران

نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
نام درس :
نقشه کشی سازه
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
اتوکد
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
teacher

استاد فاطمه جان محمدی ملایری

محل سکونت : کرج

کارشناسی / معماری

نام درس :
دروس تخصصی معماری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
حمید رضا شلتوک کار

استاد حمید رضا شلتوک کار

محل سکونت : شیراز

کارشناسی / طراحی ونقشه کشی صنعتی

نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
محبوبه پوراحمدی

استاد محبوبه پوراحمدی

محل سکونت : تهران

نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
اتوکد
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
3Dmax
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
علی سالاری

استاد علی سالاری

محل سکونت : قزوین

کارشناسی ارشد ساخت وتولید / ساخت وتولید

نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
تراشکاری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
SolidWork
مقطع :
مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
45,000
نام درس :
فرزکاری
مقطع :
دیگر دوره ها
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
teacher

استاد علی حسین داودی

محل سکونت : شیراز

لیسانس / مکانیک(ساخت و تولید)

نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
دروس ساخت و تولید
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
teacher

استاد احمد کشاورزی

محل سکونت : شیراز

لیسانس / مهندسی معماری

نام درس :
دروس تخصصی معماری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد
teacher

استاد محمد سلطانی

محل سکونت : شیراز

کارشناسی / معماری

نام درس :
دروس تخصصی معماری
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
دروس کامپیوتر
مقطع :
دروس تخصصی رشته کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
teacher

استاد سلاله ضامنی

محل سکونت : تهران

کارشناسی / معماری

نام درس :
اتوکد
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
نقشه کشی
مقطع :
دروس تخصصی رشته معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
رسم فنی
مقطع :
دروس تخصصی رشته معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
دروس

مشاوره و راهنمایی

66370698