معلم خصوصی مطالعات اجتماعی

تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی

تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی |الواستاد
اهمیت آموزش و پرورش و نقش آن در جامعه کاملاً واضح و آشکار است. آموزش پیشرفته می تواند باعث ایجاد بسیاری از استراتژی های توسعه گردد. با این وجود گسترش پیشرفت تحصیلی نمی تواند رشد اقتصادی را تضمین نماید. در این مقاله قصد داریم نقش آموزش در ارتقای رفاه اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم و تمرکز خود را بر نقش آموزش و پرورش قرار می دهیم.
 
مطالعات و تحقیقاتی که به تازگی انجام شده حاکی از آن بوده که مهارت های شناختی افراد بسیار تاثیرگذارتر از دسترسی صرفاً به مدرسه می باشد. از این رو در مدارس اکثر کشورهای توسعه یافته سعی می شود در کنار آموزش مطالب کتاب درسی، مهارت های شناختی دانش آموزان از طریق تجربه مباحث مختلف علمی بالا برده شود.
 
مقایسه داده های گسترش یافته از طریق مهارت های شناختی علی الخصوص در کشور ها در حال توسعه، تفاوت معنا داری را نشان می دهد. این تفاوت ها نشان دهنده آن است که نیاز به تغییرات ساختاری در زمینه آموزش می باشد. موسسات آموزشی می توانند نقش بسیار گسترده ای در ایجاد این تغییرات داشته باشند.
 
از طریق آموزش می توان بسیاری از ارزش های اخلاقی را منتقل نمود. امروزه اکثر موسسات آموزشی با تغییر نگرش و ارج نهادن به ارزش های اخلاقی سعی داشته اند، راهکاری در راستای رشد و ارتقای دانش آموزان باشند و آن ها را به افرادی کارآمد برای جامعه تبدیل کنند. از این طریق جامعه می تواند با کمک این افراد به رشد و پیشرفت های متعدد در زمینه اقتصادی و دیگر زمینه ها دست یابد.
 
سامانه تخصصی الواستاد، امروزه با تغییر نگرش و ایجاد محیط آموزشی مدرن توانسته با گسترش مهارت های شناختی دانش آموزان، به بالاترین سطوح آموزشی دست یابد. با مطالعه مقالات ما می توانید جوانب مختلف آموزش را مورد بررسی قرار داده و در صورت بروز هر گونه سوال با شماره های درج شده ما تماس گیرید.
 

مهشید طباطبایی

استاد مهشید طباطبایی

محل سکونت : تهران

کارشناسی / علوم تربیتی

نام درس :
علوم
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
هدیه های آسمانی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
هدیه های آسمانی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
قرآن
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
مطالعات اجتماعی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
110,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
اقتصاد
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
منطق
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
جامعه شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فلسفه
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فلسفه
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
جامعه شناسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
جامعه شناسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
روانشناسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
فیلترها

مشاوره و راهنمایی

66370698