آموزش مدیریت

گزینش شده توسط الواستاد
سجاد مستکین

استاد سجاد مستکین

محل سکونت : کرج

کارشناسی ارشد / مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
تحقیق در عملیات
مقطع :
دروس تخصصی مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
پایه حسابداری
مقطع :
حسابداری و مالی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مدیریت مالی1
مقطع :
حسابداری و مالی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مهارت ارتباطی
مقطع :
مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
مدیریت تعارض
مقطع :
دوره های ویژه سازمان ها (در محل شما)
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
نام درس :
مدیریت خشم
مقطع :
دوره های ویژه سازمان ها (در محل شما)
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
نام درس :
مدیریت استرس
مقطع :
دوره های ویژه سازمان ها (در محل شما)
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
مهدی سرآبادانی

استاد مهدی سرآبادانی

محل سکونت : تهران

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
مدیریت منابع انسانی و سازمانی
مقطع :
دوره های حضوری در سازمان مدیریت صنعتی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
teacher

استاد زهرا سعادتی

محل سکونت : تهران

محدوده : کلیه مناطق تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد / مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
اصول و فنون مذاکره
مقطع :
دوره های ویژه سازمان ها (در محل شما)
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
MBA منابع انسانی
مقطع :
کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
متینه مقدم

استاد متینه مقدم

محل سکونت : تهران

دکتری / مدیریت بازرگانی

نمایش اطلاعات استاد
نام درس :
مدیریت بازرگانی
مقطع :
کاردانی مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
85,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
بازاریابی
مقطع :
مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
85,000
نام درس :
بازرگانی و بازاریابی
مقطع :
دوره های حضوری در سازمان مدیریت صنعتی
قیمت هر ساعت (تومان) :
85,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر
دروس

مشاوره و راهنمایی

66370698