گزینش شده توسط الواستاد
هادی دستورانی

استاد هادی دستورانی

محل سکونت : تهران

محدوده : شهرک غرب ، پیروزی ، سیدخندان ، سرسبز، نارمک، دردشت

دکتری / مهندسی هوافضا

امتیاز استاد : 360

رتبه در بین اساتید : 1771

تجربه کاربری : 16

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
فیزیک
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فیزیک
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
OPEN FOAM
مقطع :
مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
COMSOL MULTIPHYSICS
مقطع :
مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
سیالات
مقطع :
دروس تخصصی مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
دروس تخصصی مکانیک
مقطع :
دروس تخصصی مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698