دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
فریدون یونسی

استاد فریدون یونسی

محل سکونت : کرج

محدوده : کرج و تهران

فوق لیسانس / ادبیات

امتیاز استاد : 450

رتبه در بین اساتید : 1792

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر