دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
مجيد خاكي

استاد مجيد خاكي

محل سکونت : تهران

محدوده : 1 الی 5

کارشناسی / مکانیک

امتیاز استاد : 609

رتبه در بین اساتید : 1864

تجربه کاربری : 9

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698