گزینش شده توسط الواستاد
افشین فخرایی

استاد افشین فخرایی

محل سکونت : کرج

محدوده : غرب و شمال غرب

کارشناسی / فیزیک

امتیاز استاد : 450

رتبه در بین اساتید : 1867

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
فیزیک
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
500,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698