دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
مجید  بقایی

استاد مجید بقایی

محل سکونت : تهران

محدوده : 10

کارشناسی ارشد / فیزیولوژی گیاهی

امتیاز استاد : 350

رتبه در بین اساتید : 1872

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
زمین شناسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
200,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698