هادی مهدی پور

استاد هادی مهدی پور

محل سکونت : کرمان

کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک

امتیاز استاد : 1055

رتبه در بین اساتید : 11

تجربه کاربری : 160

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فیزیک
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698