امیر حسین نقی زاده اصل

استاد امیر حسین نقی زاده اصل

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه ۲۱ ، منطقه ۱۸ ، تمام مناطق تهرات

کارشناسی / مهندسی نرم افزار

امتیاز استاد : 318

رتبه در بین اساتید : 1203

تجربه کاربری : 9

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
برنامه نویسی HTML
مقطع :
دروس تخصصی رشته کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
دروس کامپیوتر
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
برنامه نویسی
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698