خدمات آموزش آنلاین

آموزش مجازی، کلاس های آنلاین، تکالیف آنلاین، آزمون های آنلاین تستی و تشریحی برای مدارس و معلمان

امکانات آموزش آنلاین الواستاد

کلاس آنلاین

با سامانه الواستاد به راحتی کلاس‌های مجازی خود را برنامه‌ریزی کنید، برگزار کنید، حضور و غیاب را کنترل کنید، ضبط و آرشیو کنید و ...

تکالیف آنلاین

استاد یا مسئول آموزش تکلیف تعریف می‌کند، دانش آموز انجام داده و آپلود میکند، معلم نظر خود را ثبت می کند و ...

آزمون آنلاین

استاد یا مسئول آزمون‌های آنلاین تستی و تشریحی تعریف و برگزار می کند، آنلاین تصحیح می کند، فراگیر و اولیای فراگیر آنلاین کارنامه را میبینند و ...

نمودار پیشرفت تحصیلی

بر اساس کلاس های فراگیر و نمرات آزمون های فراگیر، نمودار پیشرفت تحصیلی فراگیر برای خود او و استاد قابل رویت است و ...

در حال دریافت اطلاعات

مشاوره و راهنمایی

66370698