دریافت نمایندگی

توجه!!

در صورت نداشتن شرایط زیر درخواست متقاضی محترم قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.

در صورت احراز عدم صحت اطلاعات درج شده در فرم مزبور، در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می گردد.

استاندارد سازی ، نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات و تجهیزات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیلاتی برای این منظور پرداخت نمی گردد.

درخواست اخذ نمایندگی

متقاضيانی كه شرایط نمایندگی الواستاد را دارند می توانند از طريق تكميل فرم آنلاین نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. بدیهی است ثبت درخواست متقاضیان اخذ نمایندگی، تعهدي براي مجموعه الواستاد در قبال متقاضيان ايجاد نمی نمايد و كليه درخواستها توسط مدیریت شبکه نمایندگان بررسی و نتايج حاصل، متعاقباً به اطلاع متقاضیان خواهد رسيد.

شرایط اخذ نمایندگی

اولویت با متقاضیانی خواهد بود که درخواست خود را زودتر از دیگر متقاضیان ارسال کرده و پس از طی مراحل ذکرشده در سایت اقدام به عقدقرارداد باسامانه الواستاد نموده باشند.

سابقه فعالیت مناسب

دارابودن پروانه فعالیت آموزشگاه یا مرکز آموزشی،خوش نامی و اعتبار درمنطقه محل تقاضا از اصلی ترین شرایط اعطای نمایندگی الواستاد می باشد.

aloostad

مشاوره و راهنمایی

66370698