تعرفه ها

کلاس آنلاین خصوصی

2,000 تومان
15,000 تومان

کلاس های آنلاین عمومی

15,000 تومان
25,000 تومان
30,000 تومان
40,000 تومان

مشاوره و راهنمایی

66370698