کسب و کاردانشجویی

استخدام جوانان فعال، خلاق و جویای نام در گروه بزرگ الواستاد

افراد جوانی که بتوانند در پیشرفت مجموعه الواستاد مارا یاری کنند به استخدام الواستاد در می آیند.

تولید فیلم های آموزشی در تمام زمینه ها

شما می توانید با ساخت فیلم های آموزشی تمامی دروس و آموزش های مختلف درالواستاد و فروش آنها صاحب درآمد شوید.

aloostad

معرفی الو استاد به دوستان

الواستاد را به دوستان خود معرفی کنید و از تراکنش های دوستان خود صاحب درآمد شوید.

وبینار

می توانید در الواستاد، آنلاین تدریس کنید و فراگیران را از نقاط مختلف گردهم آورید.

aloostad

بازاریابی و فروش و کسب درآمد

شما می توانید در فروش محصولات به الواستاد کمک کنید و درآمد کسب نمائید ، همچنین می توانید از طریق کد معرفی با معرفی دوستان خود صاحب درصدی از درآمد آموزش شوید.

تدریس کلاس های گروهی و خصوصی

اساتید می توانند در کلاس های گروهی که الواستاد باهماهنگی فراگیران تشکیل داده تدریس کنند.

aloostad

مشاوره و راهنمایی

66370698