آموزش هنر

گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
علی رجائی

استاد علی رجائی

محل سکونت : تهران

محدوده : کلیه مناطق 22 گانه تهران+

کارشناسی / مهندسی معماری

نام درس :
فتوشاپ
مقطع :
عمومی کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
V Ray
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
3Dmax
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
post production
مقطع :
عمران و معماری
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
Premiere
مقطع :
سینما
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
میلاد محمودی

استاد میلاد محمودی نوسر

محل سکونت : تهران

کارشناس ارشد / اتنوموزیکولوژی (موسیقی شناسی)

نام درس :
سه تار
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
تاریخ موسیقی غرب و سازشناسی
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
کنکور موسیقی ارشد و کارشناسی
مقطع :
پیش دانشگاهی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد
نام درس :
تاریخ موسیقی ایران
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تئوری موسیقی
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
تمبک
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
نازنین لنگرودی

استاد نازنین لنگرودی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / نقاشی

نام درس :
نقاشی کودک
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
خلاقیت و بازی
مقطع :
آموزش های مفید مقطع ابتدایی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
گزینش شده توسط الواستاد
سجاد تقوی طلب

استاد سجاد تقوی طلب

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه 15 ، پیروزی، نارمک، آهنگ، میدان خراسان، میدان شهدا، دروازه دولت، امام حسین، شوش

کارشناسی ارشد / برق قدرت

نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، منزل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، منزل استاد
نام درس :
نقاشی سیاه قلم
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
65,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، منزل استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
140,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
160,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
180,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
فرنوش خیابانیان

استاد فرنوش خیابانیان

محل سکونت : تهران

دانشجو کارشناسی / حقوق

نام درس :
فلوت
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
بازیگری
مقطع :
تئاتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
بلز
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
مهدی شهبازی

استاد مهدی شهبازی

محل سکونت : تهران

محدوده : بعثت

کاردانی / نوازندگی پیانو

نام درس :
پیانو
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
فرزاد ایزدی

استاد فرزاد ایزدی

محل سکونت : تهران

نام درس :
گیتار
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
ایمان منیری

استاد ایمان منیری

محل سکونت : تهران

لیسانس / پیانو

نام درس :
پیانو
مقطع :
موسیقی
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
ستاره فلاح

استاد ستاره فلاح

محل سکونت : تهران

مدرک کاردانی / نقاشی

نام درس :
نقاشی کودک
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
عکاسی
مقطع :
تصویر برداری
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
دروس کامپیوتر
مقطع :
دروس تخصصی رشته کامپیوتر
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
نقاشی رنگ روغن
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
110,000
نام درس :
نقاشی سیاه قلم
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
110,000
گزینش شده توسط الواستاد
مهسا فیروزی

استاد مهسا فیروزی

محل سکونت : تهران

کارشناسی / نقاشی

نام درس :
نقاشی کودک
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
نقاشی کودک
مقطع :
نقاشی
قیمت هر ساعت (تومان) :
55,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
دروس

مشاوره و راهنمایی

66370698