معلم خصوصی ادبیات فارسی

راهکار های آموزش ابتدایی و پیشرفت درسی

 

 

  میزان شیوع

میزان شیوع اختلال یادگیری با توجه به تعاریف، مبانی نظری و روش های ارزیابی تعیین می شود،به همین دلیل نیز در گزارش های مختلف آمار متفاوتی ارائه شده است. میزان افزایش تعداد دانش آموزان با اختلالات یادگیری سیر متغیری داشته است فراوانی اختلالات یادگیری بسیار گوناگون بوده اما آن چه به یقیین می توان گفت این است که تعداد دانش آموزانی که به عنوان اختلال یادگیری شناسایی می شوند هر روز افزوده می شود به صورت نظری، میزان رخداد این نارسایی یک تا سه درصد است.

 

 مشخصات دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری

ارزیابی اولیه دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری از طریق مشاهده خصوصیات و ویژگی هایی است که نشانه های اختلال یادگیری هستند.

خصوصیاتی که شامل همه افراد این گروه می شوند:

هوشبهر طبیعی

حواس پنجگانه سالم

ضعف در یک ماده درسی

مؤفقیت تحصیلی آن ها به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میزان توانایی شان است.

مشکلات رفتاری ندارند.

 خصوصیاتی که در اغلب افراد این گروه وجود دارد:

کوتاهی دامنه توجه

پیشرفت کند

تکرار پایه تحصیلی

تجدیدی در یک یا چند درس خاص

ناهمامنگی حرکتی

تأخیر در فراگیری زبان

نداشتن اعتماد به نفس

سرعت کم در یادگیری

وابستگی زیاد به والدین در انجام تکالیف مدرسه

تأخیر در نشان دادن عکس العمل

 

    مشکلات ویژه یادگیری چیست؟ Learning disability                                                               

به معنی اختلال یادگیری است و به آن دسته از دانش آموزان گفته می شود که علیرغم برخورداری از هوش طبیعی، مؤفقیت تحصیلی شان کمتر از میزان توانایی آن هاست. بنابراین دانش آموزان با مشکلات بینایی،شنوایی،حرکتی و همچنین دیرآموز و کم توان ذهنی در این گروه قرار نمی گیرند.

 

زمینه های بروز اختلالات یادگیری

اختلال یادگیری ممکن است در زمینه هایی مانند شنیدن، سخن گفتن، درک مطالب خوانده شده، خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ریاضی بروز نماید.

اما اختلال یادگیری در مدرسه در سه زمینه ی:

 • - خواندن
 • - نوشتن
 • - ریاضیات

   بیشتر قابل ملاحظه است.

 

      اختلال خواندن:

 • - خواندن یکی از مهارت های اساسی است که ما را در دریافت و درک اطلاعات و مفاهیم جدید یاری می دهد.
 • - خواندن کلمه به کلمه
 • - ناتوانی در بخش و صداکشی
 • - باسرعت و بدون دقت خواندن
 • - زیر لبی یا آهسته خواندن
 • - ناتوانی در درک مطالب خوانده شده
 • - وارونه خوانی
 • - حدس زدن کلمه با توجه به حرف اول و آخر کلمه

اختلال در ریاضیات:

 • - ناتوانی در ریاضی می تواند کاملاً فراگیر باشد و جنبه های متفاوتی را در بر گیرد. در این صورت، دانش آموزان را در یادگیری ریاضی با مشکلات عدیده ای مواجه می کند. مهم ترین حیطه های مشکلات ریاضی:
 • - درک مفهومی
 • - سیستم نماد اعداد
 • - مراحل محاسبه
 • - کاربرد مهارت های حساب
 • - راهبردهای محاسبه
 • - توالی شمارش
 • - زبان ریاضی
 • - مفاهیم اساسی اعداد
 • - فرایندهای خودکار
 • - کاربردهای کلامی در حل مسایل ریاضی

اختلال نوشتن:

فرایند انتقال تفکرات بر روی کاغذ را نوشتن یا بیان نوشتاری می نامند. بیان نوشتاری مستلزم به کارگیری مهارت های گوناگون است. مهارت های مکانیکی نوشتن مانند دست خط،هجی کردن و نقطه گذاری; مهارت های زبانی مانند درک معنای کلمه ها و دستورزبان و مهارت های تفکر مانند سازماندهی و برقراری ارتباط میان مطالب از مهمترین مهارت هایی هستند که در نوشتن نقش دارند. برخی اشکالات شایع در نوشتن شامل موارد زیر است:

 •  نارسانویسی
 •  وارونه نویسی و یا قرینه نویسی
 •  ناتوانی در یادآوری تصویر حرف مورد نظر
 •  حذف و اضافه کردن حروف،دندانه ،نقطه و سرکش در کلمات
 •  ضعف حساسیت شنیداری(مسباک به جای مسواک)
 •  جا افتادن کلمات در دیکته
 • مهمترین هدف ارزیابی ،شناسایی زود هنگام کودکان دارای مشکل ونیازهایی آنان می باشد و هدف از کاربرد روش های متفاوت ارزیابی کمک به دانش آموز دارای اختلال یادگیری می باشد که با تشخیص به موقع و درمان آن ها می توان از شکست های مکرر آن ها در دوران مختلف تحصیل جلوگیری کرد.

دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
فرزانه خمیسه

استاد فرزانه خمیسه

محل سکونت : تهران

محدوده : 3 ، 4، 8 ، 7 ، 14 ، 15

کارشناسی / آموزش ابتدایی

نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
140,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
140,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
140,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
شهرزاد موسوی

استاد شهرزاد موسوی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه10 ، منطقه 1الی 6

کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی

نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، محل کار فراگیر
نام درس :
انگلیسی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
زبان انگلیسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد ، منزل فراگیر
نام درس :
ادبیات
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
نام درس :
علوم و فنون ادبی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
5
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
فریدون یونسی

استاد فریدون یونسی

محل سکونت : کرج

محدوده : کرج و تهران

فوق لیسانس / ادبیات

نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
هیمن مولودی

استاد هیمن مولودی

محل سکونت : تهران

محدوده : همه مناطق

کارشناسی ارشد / مدیریت

نام درس :
بازاریابی
مقطع :
مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
علوم تجربی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
20,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
مبانی کارآفرینی
مقطع :
مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
30,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
محمدرضا قاسمی

استاد محمدرضا قاسمی

محل سکونت : تهران

کارشناسی ارشد / ادبیات عربی

نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
35,000
محل تدریس :
محل کار استاد
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
ابوذر میرزایی

استاد ابوذر میرزایی

محل سکونت : تهران

محدوده : شمال ،شمال غرب وغرب تهران وشهرهای جنوبی وغربی استان تهران

کارشناسی / علوم تربیتی(آموزش ابتدایی)

نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
نام درس :
کامپیوتر
مقطع :
آموزش های مفید مقطع ابتدایی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
مینا جهانشاهی

استاد مینا جهانشاهی

محل سکونت : تهران

محدوده : منطقه غرب و اندیشه

کارشناسی / معماری

نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
نام درس :
تاریخ
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
نام درس :
نقشه کشی ساختمان
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,000
گزینش شده توسط الواستاد
هماهنگ با قیمت های الواستاد
پری براتی زاده

استاد پری براتی زاده

محل سکونت : تهران

محدوده : 2 ، 17 ، 1 ، 3 ، 5

کارشناسی / علوم سیاسی

نام درس :
عربی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
80,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
90,000
محل تدریس :
محل کار استاد
نام درس :
عربی
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر
دارای گواهی شیوه نوین تدریس
گزینش شده توسط الواستاد
کریم نقدعلی

استاد کریم نقدعلی

محل سکونت : تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات فارسی

نام درس :
علوم و فنون ادبی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، محل کار استاد ، منزل استاد
نام درس :
فارسی و نگارش
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
100,000
محل تدریس :
منزل استاد ، محل کار فراگیر ، منزل فراگیر ، محل کار استاد
گزینش شده توسط الواستاد
teacher

استاد ریحانه حافظی

محل سکونت : تهران

محدوده : مرکزی

کارشناسی / طراحی پارچه و لباس

نام درس :
هنر
مقطع :
کنکور
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
علوم
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
فارسی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
50,000
فیلترها