محمد خراسانی

استاد محمد خراسانی

محل سکونت : تهران

امتیاز استاد : 255

رتبه در بین اساتید : 479

تجربه کاربری : 5

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
دروس کامپیوتر
مقطع :
مهارت فنی و حرفه ای - کاردانش
قیمت هر ساعت (تومان) :
60,000
محل تدریس :
منزل فراگیر

مشاوره و راهنمایی

66370698