گزینش شده توسط الواستاد
teacher

استاد مهتا قدیمی

محل سکونت : تهران

امتیاز استاد : 350

رتبه در بین اساتید : 645

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
زمین شناسی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
70,000
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698