دارای گواهی شیوه نوین تدریس
هماهنگ با قیمت های الواستاد
بهناز یزدانی

استاد بهناز یزدانی

محل سکونت : تهران

محدوده : آزادی ، منطقه 5

کارشناسی / زیست شناسی

امتیاز استاد : 303

رتبه در بین اساتید : 107

تجربه کاربری : 6

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
زیست شناسی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000
نام درس :
علوم تجربی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
40,000

مشاوره و راهنمایی

66370698