سیاوش عزیزی

استاد سیاوش عزیزی

محل سکونت : تهران

محدوده : مناطق شمال و مرکز تهران

دکتری تخصصی / مهندسی مکانیک

امتیاز استاد : 200

رتبه در بین اساتید : 1335

تجربه کاربری : 4

اشتراک گذاری پروفایل استاد
نام درس :
ترمودینامیک
مقطع :
دروس تخصصی مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
نام درس :
سیالات
مقطع :
دروس تخصصی مکانیک
قیمت هر ساعت (تومان) :
150,000
نام درس :
راهنمای تحصیلی شغلی
مقطع :
دروس عمومی و غیر فنی
قیمت هر ساعت (تومان) :
250,000
نام درس :
راه اندازی استارتاپ
مقطع :
مدیریت
قیمت هر ساعت (تومان) :
350,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هفتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
120,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس هشتم
قیمت هر ساعت (تومان) :
125,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس نهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
145,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
135,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس یازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
145,000
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس اول تا سوم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
25,000
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس چهارم تا ششم ابتدائی
قیمت هر ساعت (تومان) :
22,500
محل تدریس :
منزل فراگیر
نام درس :
ریاضی
مقطع :
دروس دوازدهم
قیمت هر ساعت (تومان) :
15,500
محل تدریس :
منزل فراگیر ، محل کار فراگیر ، منزل استاد ، محل کار استاد

مشاوره و راهنمایی

66370698